1

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

حم

(1) ha mim
ha – mim

(1) Ha Mim.

حمha, mim


SEBEB-İ NÜZUL
Mekke-i Mükerreme’de ve Şûra Sûresinden sonra nazil olmuştur.

Mukâtil ise “Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor: Biz, Rahmân’dan başka ibadet edecek tanrılar kılmış mıyız?” (âyet: 45) âyet-i keri­mesinin Medine’de nazil olduğunu söylemiştir. Mecmeu’l-Beyân’da bu âyet-i kerimenin Beytu’l-Makdis’de nazil olduğu ileri sürülürken Suyûtî de İtkân’ında âyet-i kerimenin semâda nazil olduğunu söylemiştir