99

    RevelationCuzPageSurah
    52 12232Hud(11)

٩٩

وَاُتْبِعُوا فى هذِه لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيمَةِ بِءْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ

(99) ve ütbiu fi hazihi la’netev ve yevmel kiyameh bi’ser rifdül merfud

takip edildiler bu lanetleri ile kıyamet gününe (kadar) verilen bahşiş ne kötü bahşiştir

(99) And they are followed by a curse in this (life) and on the day of judgment: and woeful is the gift which shall be given (unto them)

1. ve utbiû : ve tâbî tutuldular
2. fî hâzi-hi : bunda, burada
3. la’neten : lânet
4. ve yevme el kıyâmeti : ve kıyâmet günü
5. bi’se : (ne) kötü
6. er rifdu : bağış, bahşiş
7. el merfûdu : verilen bağış, bahşiş