7

    RevelationCuzPageSurah
    76 27522Tur(52)

٧

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

(7) inne azabe rabbike le vaki’
Şüphesiz Rabbinin azabı vuku bulacaktır

(7) Verily, the Doom of thy Lord will indeed come to pass

1. inne : muhakkak ki
2. azâbe : azap
3. rabbi-ke : senin Rabbin
4. le : mutlaka, kesinlikle
5. vâkıun : vuku bulacaktır

إِنَّ şüphesizعَذَابَ azabıرَبِّكَ Rabbininلَوَاقِعٌ kesin olarak gerçekleşecektir