59

    RevelationCuzPageSurah
    84 21409Rum(30)

٥٩

كَذلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلى قُلُوبِ الَّذينَ لَايَعْلَمُونَ

(59) kezalike yatbeullahü ala kulubil lezine la ya’lemun
Böylece Allah mühürledi kalplerini gerçeği bilmeyenlerin

(59) Thus does Allah seal up the hearts of those Who understand not.

1. kezâlike : böylece, işte böyle
2. yatbaullâhu (yatbau allâhu) : Allah tabeder, mühürler
3. alâ : üzerini
4. kulûbi : kalpler
5. ellezîne : o kimseler, onlar
6. lâ ya’lemûne : bilmezler