68

    RevelationCuzPageSurah
    92 588Nisa(4)

٦٨

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقيمًا

(68) ve le hedeynahüm sıratam müstekıma

ve onları hidayete erdirirdik sıratı müstakim üzere

(68) And we should have shown them the straight way.

1. ve le : ve elbette, mutlaka
2. hedeynâ-hum : onları hidayet erdirdik, ….’a hidayet ettik, ilettik
3. sırâten mustekîmen : Sıratı Mustakîm, Allah’a ulaşt?ran yola

وَلَهَدَيْنَاهُمْ ayrıca onları andolsun ki iletirdikصِرَاطًا bir yolaمُسْتَقِيمًا dosdoğru


AÇIKLAMA

Allah Teâlâ, insanların çoğunun, işleyegeldikleri yasaklardan el çekmeleri emrolunduğunda bunu yapmayacaklarını haber vermektedir. Çünkü çoğunun kötü tabiatleri, karakterleri ilâhî emre karşı gelmeye meyillidir. Bu haber, Allah Teâlâ’nın olmamışı veya olanın da nasıl olduğunu bilmesi kabilindendir.

Şayet Allah Teâlâ, buzağıya tapınmalarından tevbe eylemeleri için kendi­lerini öldürmelerini emrettiği İsrailoğulları gibi diğer insanlara da kendilerini öldürmelerini emretseydi, intihar bir tevbe yolu olurdu. Yahut biz onlara yurt­larından çıkmalarını ve Allah yolunda başka diyarlara göç etmelerinin farz kılsaydık, işte bu emirleri yani kendini öldürme ve yurdunu terk etme emrini on­ların az bir kısmı yerine getirirdi, demektir.

Ve onlar kendilerine öğütlenen, gösterilen ve sebepleri, illetleri, hikmetle­ri, vaad ve tehditleri ile birlikte bildirilen emirleri, yasakları yapsalardı, şüp­hesiz onlar için daha hayırlı ve güzel olurdu, imanlarını, dinlerini daha sağ­lamca yerleştirmiş bulunurdu.

Eğer onlar bu büyük hayırı işleseler ve emrolunduklarını yerine getirse­lerdi, o zaman biz de onlara tarafımızdan pek büyük bir ecir ve mükâfat bağış­lardık, cenneti verirdik. O cenneti Peygamberimiz (s.a.) Hazretleri, el-Bezzâr ve Taberanî’nin el-Evsat’ta Ebu Saîd el-Hudrî vasıtasıyla rivayet ettikleri ha­diste şöyle övmüştür: “Cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiç bir insanın hatırına gelemeyecek nimetler bulunmaktadır.”

Biz işte onları elbette dünyada ve ahirette doğru yola, hem dünya, hem de ahiret mutluluğuna götürecek salih amele muvaffak kılardık.