50

٥٠

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ ايَةً وَاوَيْنَاهُمَا اِلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعينٍ

(50) ve cealnebne meryeme ve ümmehu ayetev ve aveynahüma ila rabvetin zati karariv ve meiyn
Biz Meryem oğlu İsa ve annesine bir mucize yaptık her ikisini de barındırdık düz su kaynağı bulunan bir tepeye

(50) And We made the son of Mary and his mother as a Sign: We gave them both shelter on high ground, affording rest and security and furnished with springs.

1. ve cealnebne (cealnâ ibne) : ve oğlunu kıldık
2. meryeme : Meryem
3. ve umme-hu : ve onun annesini
4. âyeten : âyet
5. ve âveynâ-humâ : ve ikisini barındırdık, yerleştirdik
6. ilâ rabvetin : yüksek bir tepeye
7. zâti : sahip
8. karârin : karargâh, yerleşme mekânı
9. ve maînin : ve akan su


AÇIKLAMA

Hz. İsa (A. S.) Ve Annesinin Kıssası

Biz Hz. İsa (a.s.) ve annesini insanlar için kudretimize delâlet eden mucize kıldık. Zira Hz. İsa’yı babasız yarattık. Allah Tealâ Hz. İsa ve annesini bir ayet, bir mucize kıldı. Bu mucize Hz. Meryem’in Hz. İsa’yı babasız dünyaya getirme­sidir. Bu olağanüstü garip olayda her ikisi de ortak oldukları için tek bir ayet sayılmıştır. Bu durum her şeye kadir olan ilâhî kudrete delildir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Biz Meryem ‘i ve oğlunu bütün âlemlere bir mucize kıldık.” (Enbiya, 21/91).

Biz bu iki kişiyi oturmaya, yerleşmeye elverişli, meyveli, ekinli ve verimli, kurumayan, açık akarsulu, yüksekçe bir yerde barındırdık. Bu yer -Katade’nin dediği gibi- Beytülmakdis idi. Bu gayet açıktır. Bir başka görüşe göre Filistin’in Remle şehridir. Bu görüş Ebu Hureyre’den de rivayet edilmiştir. Mukatil ve Dahhak şöyle demişlerdir: Bu yer Şam ovasıdır. Zira burası meyveli ve akarsu­lu bir yerdir.

İbni Kesir diyor ki: Bu husustaki görüşlerin akla en yakını şudur: “Biz bu ikisini oturmaya elverişli, akarsulu, yüksekçe bir yerde barındırdık.” ayeti hak­kında Avfî’den gelen rivayette İbni Abbas şöyle dedi: Burada geçen “maîn” keli­mesi akarsudur. Bu da Allah Tealâ’nın hakkında: “Rabbin senin altında bir ne­hir meydana getirmiştir.” (Meryem, 19/24) buyurduğu nehirdir.

Katade ve Dahhak ise şöyle demişlerdir: Bu yer Beytülmakdis’tir. Bu gö­rüş -Allah daha iyisini bilir- tercihe daha uygundur. Çünkü diğer ayette zikre­dilen budur. Kur’an ayetleri ise birbirini tefsir eder. Bu tefsir, daha uygundur. Sonra sahih hadislerle, sonra da diğer eserlerle tefsir yapılır.