16

    RevelationCuzPageSurah
    34 26518Qaf(50)

١٦

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِه نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ

(16) ve le kad halaknel insane ve na’lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
Yemin olsun, insanı biz yarattık, nefsinin ona ne fısıldadığını da biliriz biz ona şah damarından daha da yakınız

(16) It was We Who created man, and We know what dark suggestions his soul makes to him: for We are nearer to him than (his) jugular vein.

1. ve lekad : ve andolsun
2. halaknâ : biz yarattık
3. el insâne : insan
4. ve na’lemu : ve biz biliriz
5. : ne, şey
6. tuvesvisu : vesveseler verir
7. bi-hi : ona
8. nefsu-hu : onun nefsi
9. ve nahnu : ve biz
10. akrebu : daha yakın
11. ileyhi : ona
12. min habli : damardan
13. el verîdi : can damarı, şahdamarı

وَلَقَدْ andolsunخَلَقْنَا biz yarattıkالْإِنْسَانَ insanıوَنَعْلَمُ ve bilirizمَا تُوَسْوِسُ ne vesveseler vermekte olduğunuبِهِ onaنَفْسُهُ nefsininوَنَحْنُ zira bizأَقْرَبُdaha yakınızإِلَيْهِ onaمِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ şah damarından