10

١٠

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ

(10) ve fir’avne zil’evtadi
Kazıklarla işkence yapan firavun’a

(10) And with Pharaoh, Lord of Stakes?

1. ve fir’avne : ve firavun
2. : sahip
3. el evtâdi : kazıklar

وَفِرْعَوْنَve Firavun’aذِي sahibiالْأَوْتَادِkazıklar