86

    RevelationCuzPageSurah
    38 23457Sad(38)

٨٦

قُلْ مَا اَسَْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفينَ

(86) kul ma es’elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifin
de ki ben sizden bir ücret istemiyorum ben bunu size teklif edenlerden (değilim)

(86) Say: No reward do I ask of you for this (Quran), nor am I a pretender.

1. kul : de
2. mâ es’elu-kum : sizden istemiyorum
3. aleyhi : ona, buna karşı
4. min : den
5. ecrin : ecir, ücret
6. ve mâ ene : ve ben değilim
7. min : den
8. el mutekellifîne : mütekelliflerden (mükellefiyet koyanlardan)