172

    RevelationCuzPageSurah
    92 6104Nisa(4)

١٧٢

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا الْمَلءِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِه وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَميعًا

(172) ley yestenkifel mesihu ey yekune abdel lillahi ve lel melaiketül mükarrabun ve mey yestenkif an ibadetihi ve yestekbir fe seyahşüru hüm ileyhi cemia

mesih asla çekinmez Allah’a kulluk etmekten (Allah’a) yakın olan melekler(de) çekinmez kim çekinirse o’na kulluk etmekten ve büyüklenirse (bir araya) toplayacaktır huzuruna onların hepsini

(172) Christ disdaineth not to serve and worship Allah, nor do the angels, those nearest (to Allah): those who disdain his worship and are arrogant, he will gather them all together unto Himself to (answer).

1. len yestenkife : asla çekinnez
2. el mesîhu : Mesih ( Hz.İsa)
3. en yekûne : olmak
4. abden : kul
5. li allâhi : Allah’a
6. ve lâ : ve olmaz
7. el melâiketu : melekler
8. el mukarrebûne : karip olanlar, yakın olanlar
9. ve men : ve kim
10. yestenkif : çekinir
11. an ibâdeti-hî : ona kul olmaktan
12. ve yestekbir : ve kibirlenir, büyüklenir
13. fe : artık, öyle olsa bile , olsa da, elbette
14. se- yahşuru-hum : onları haşr edecek, toplayacak
15. ileyhi : ona, kendisine, kendi huzurunda
16. cemîan : hepsi

لَنْ يَسْتَنكِفَ asla çekinmezlerالْمَسِيحُ Mesih deأَنْ يَكُونَ etmektenعَبْدًا kullukلِلَّهِ Allah’aوَلَا الْمَلَائِكَةُ melekler deالْمُقَرَّبُونَ mukarrebوَمَنْ her kimيَسْتَنكِفْ çekinirعَنْ عِبَادَتِهِ O’na kulluk etmektenوَيَسْتَكْبِرْ ve kibirlenirseفَسَيَحْشُرُهُمْ onları toplayacaktırإِلَيْهِ kendisineجَمِيعًا hepsini


SEBEB-İ NÜZUL

Mesîh, Allah’a kul olmaktan asla çekinmez, gözde melekler de. Kim O ‘na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, hepsini toptan kendisine toplıyacaktır.

Kelbî der ki: Necran heyetindeki hristiyanlar: “Ey Muhammed, arkadaşımızı ayıplı ve eksik mi görüyorsun?” demişlerdi. Hz. Peygamber (sa): “Arkadaşınız da kim?” diye sordu da “İsa.” dediler. “Onun hakkında onu ayıplı kusurlu göre­cek ne söylüyorum ki?” buyurdu. “Onun, Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu söy­lüyorsun ya.” dediler. Onlara: “Allah’a kul olması İsa için bir utanç değildir.” buyurdu. Onlar: “Tam aksine bu onun için bir utançtır.” dediler de bu âyet-i ke­rime nazil oldu.  Ebu Salih de İbn Abbâs’tan aynı görüşü riva­yet etmiştir.

Advertisements