37

    RevelationCuzPageSurah
    92 583Nisa(4)

٣٧

اَلَّذينَ يَبْخَلُونَ وَيَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا اتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِه وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرينَ عَذَابًا مُهينًا

(37) ellezine yebhalune ve ye’mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil kafirine azabem mühina

o kimseler ki cimridirler insanlara cimriliği emrederler gizlerler Allah’ın kendilerine verdiği şeylerden fazlı kereminden biz hazırladık bu kafirlere aşağılayıcı bir azap

(37) (nor) those who are niggardly or enjoin niggardliness on others, or hide the bounties which Allah hath bestowed on them for we have prepared, for those who resist Faith, a punishment that steeps them in contempt

1. ellezîne : onlar
2. yebhalûne : cimrilik ederler
3. ve ye’murûne : ve emrederler
4. en nâse : insanlar
5. bi el buhli : cimrilik ile, cimriliği
6. ve yektumûne : ve ketmederler, gizlerler
7. : şey
8. âtâ-hum(u) : onlara verdi, kendilerine verdi
9. allâhu : Allah
10. min fadlı-hî : onun fazlından, kendi fazlından
11. ve a’tednâ : ve biz hazırladık
12. li el kâfirîne : kâfirler için
13. azâben : azap
14. muhînen : alçaltıcı, rüsvay edici

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ onlar cimrilik ederlerوَيَأْمُرُونَ ve emrederlerالنَّاسَ insanlaraبِالْبُخْلِ cimrilikleوَيَكْتُمُونَ gizlerlerمَا آتَاهُمْ kendilerine verdiği şeyiاللَّهُ Allah’ınمِنْ فَضْلِهِ lütfundanوَأَعْتَدْنَا doğrusu biz hazırladıkلِلْكَافِرِينَ o kafirler içinعَذَابًا bir azapمُهِينًا alçaltıcı


SEBEB-İ NÜZUL

İbn Abbâs’tan rivayete göre o şöyle demiştir: Ka’b ibnu’l-Eşref in dostu ve antlaşmalısı Kerdem ibn Zeyd, Usâme ibn Habîb, Nâfi’ ibn Ebî Râfi (ve Nâfi), Bahrî ibn Amr, Huy ey ibn Ahtab ve Rifâa ibn Zeyd ibn Tâbut adlı yahudiler, Hz. Peygamber (sa)’in ashabından Ansardan bazılarına gelir, onlara öğüt verir bir havaya girerek: “Mallarınızı böyle infak etmeyin. Bu mallarınızın tükenerek fakirleşmenizden korkarız. Bu kadar hızlı ve çok sadaka dağıtmayın. Yarm neler olacağını bilemezsiniz.” derlerdi. Allah Tealâ bunun üzerine bu âyet-i kerimeyi indirdi.

Müfessirlerin çoğu bu âyet-i kerimenin Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve sıfatlarını kitablarında yazılı olarak önlerinde bulan ve fakat bunları gizleyerek insanlara açıklamıyan yahudiler hakkında nazil olduğu görüşündedirler. Mücâhid ise bu sebeple nazil olanın sadece bu âyet olmayıp peşpeşe üç âyet-i kerimenin aynı sebeple nazil olduğunu söylemiştir.