1

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

اَلْهيكُمُ التَّكَاثُرُ

(1) elhakümüt tekasür
Çokluğunuz sizi oyaladı

(1) The mutual rivalry for piling up diverts you

1. elhâ-kum (u) : sizi oyaladı
2. et tekâsuru : çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünme

أَلْهَاكُمْsizi o kadar çok oyaladı kiالتَّكَاثُرُçoklukla övünmek


SEBEB-İ NÜZUL
Mekke-i Mükerreme’de ve Kevser Sûresinden sonra nazil olmuştur. Suyûtî ise İbn Ebî Hatim’in Ebu Büreyde’den rivayetle verdiği bir habere dayanarak sûrenin medenî oluşunu tercih etmiştir. Biraz sonra geleceği üzere bu habere göre çokluklarıyla ve kabirlerdeki ölmüş büyükleriyle böbürlenip iftihar edenler Ansardan iki kabiledir