1


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

ال م

(1) elif lam min
elif- lâmmim

(1) Alif. Lam. Mim.


SEBEB-İ NÜZUL

Lugman Sûresi Mekke’de ve Sâffât Sûresinden sonra nazil olmuştur.

İbn Abbâs’tan rivayete göre “Eğer yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa, deniz de, arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa yine de Allah’ın kelimeleri tükenmez. Muhakkak ki Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Sizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de bir tek kişininki gibidir. Şüphesiz ki Allah Semî’dir, Basîr’dir.Görmez misin ki Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı buyruğu altında tutar. Her birisi belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. Muhakkak ki Allah yapmakta olduklarınıza Habîr’dir (âyet, 27-29) âyetleri olmak üzere üç âyetinin; Atâ’dan rivayetle ed-Dânî ve Katâde’den rivayetle Ebu Hayyân ise 27-28. âyetleri olmak üzere iki âyetinin medenî olduğunu söylemişlerdir.

“Onlar ki namaz kılarlar, zekât verirler ve onlar âhirete de yakînen iman ederler.” (âyet, 4) âyet-i kerimesi olmak üzere sadece bir âyetinin medenî olduğu, Sûrenin geri kalan bütün âyetlerinin mekkî, yani Mekke’de nazil olduğu da söylemiştir.

Sûrenin nüzul sebebi olarak Alûsî, Kureyşlilerin Hz. Lugman, Lugman’ın oğlu ile olan durumu ve ana-babasına iyilikleri hususunda soru sormalarını göstermiştir. Bu, Sûrenin tamamının bu soru üzerine nazil olduğu izlenimini vermekle birlikte çoğu kastedilmiş olmalıdır.