82

    RevelationCuzPageSurah
    52 12230Hud(11)

٨٢

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجّيلٍ مَنْضُودٍ

(82) felemma cae emruna cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyha hicaratem min siccilim mendud

vaktaki emrimiz geldi onların üstlerini altlarına getirdik yağdırdık onların üzerine siccilden pişmiş taşlar üst üste binmiş olarak

(82) When Our decree issued, We turned (the cities) upside down, and rained down on them brimstones hard as baked clay, spread, layer on layer-

1. fe lemmâ : artık olduğu zaman
2. câe : geldi
3. emru-nâ : emrimiz
4. cealnâ : biz kıldık, yaptık
5. âliye-hâ : onu en yüksek
6. sâfile-hâ
(ceale âliye-hâ sâfile-hâ)
: onu en alçak
: (onun altını üstüne getirdi)
7. ve emtar-nâ : ve yağdırdık
8. aleyhâ : onun üzerine
9. hicâreten : taşlar
10. min siccîlin : siccilden (pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış)
11. mendûdin : dizilip hazırlanmış, istif edilmiş (veya ardarda gelen)