18

    RevelationCuzPageSurah
    102 18350Nur(24)

١٨

وَيُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْايَاتِ وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ

(18) ve yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alimün hakim
Allah size ayetlerini açıklıyor Allah bilir, hikmet sahibidir

(18) And Allah makes the Signs plain to you: for Allah is full of knowledge and wisdom.

1. ve yubeyyinullâhu : ve Allah beyan ediyor, açıklıyor
2. lekum el âyâti : size âyetleri
3. vallâhu (ve allâhu) : ve Allah
4. alîmun : bilendir
5. hakîmun : hüküm ve hikmet sahibidir