54

٥٤

فَذَرْهُمْ فى غَمْرَتِهِمْ حَتّى حينٍ

(54) fezerhüm fi ğamratihim hatta hiyn
Şimdi onları şaşkınlıkları içinde bırak belli bir zamana kadar

(54) But leave them in their confused ignorance for a time.

1. fe : artık, böylece
2. zer-hum : onları bırak, terket
3. : içinde
4. gamrati-him : onların sapıklık, dalâlet, gafletleri
5. hattâ : oluncaya kadar, kadar
6. hînin : süre, vakit