103

١٠٣

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَميعٌ عَليمٌ

(103) huz min emvalihim sadekaten tütahhiruhüm ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenül lehüm vallahü semiun alim

onların mallarından sadaka al onları temizleyesin onun ile onları pak edesin ve onlara dua et şüphesiz senin duan onlara sükunet verir Allah işiten, bilendir

(103) Of their goods take alms, that so thou mightest purify and sanctify them and pray on their behalf. Verily thy Prayers are a source of security for them: and Allah is one who heareth and knoweth.

1. huz : al
2. min emvâli-him : onların mallarından
3. sadakaten : sadaka olarak
4. tutahhiru-hum : onları temizle
5. ve tuzekkî-him : ve onları tezkiye et (temizle)
6. bi-hâ : onunla
7. ve salli : ve dua et
8. aleyhim : onlara
9. inne : muhakkak
10. salâte-ke : senin duan
11. sekenun : huzurdur, sukûndur
12. lehum : onlar için
13. ve allâhu : ve Allah
14. semîun : en iyi işitendir
15. alîmun : en iyi bilendirSEBEB-İ NÜZUL

İbn Abbâs’tan rivayette o şöyle anlatıyor: Tebük Gazvesinden geri kalma­ları, sonra pişman olarak tevbe edip kendilerini Mescid-i nebevî’nîn direklerine bağlamaları ve haklarında bundan önceki âyet-i kerime inerek bağışlanmaları üzerine Ebu Lübâbe ve iki arkadaşı gidip mallarını Hz. Peygamber (sa)’e getir­diler ve: “Ey Allah’ın elçisi, bu mallar bizi seninle birlikte gazveye çıkmaktan geri bıraktı. Bizim için bu mallan sadaka olarak dağıt, bizim mağfiret olunma­mız ve bu günahtan temizlenmemiz için dua et.” dediler. Hz. Peygamber (sa): “Emrolunmadıkça onlardan bir şey alıp da sadaka olarak dağıtmam.” buyurdular da bunun üzerine Allah Tealâ: “Onların mallarından sadaka al ki bununla onları temizleyip arıtmış olasın. Ve onlara dua et; hiç şüphesiz senin duan onlar için bir sükûnet ve bir rahmettir…” âyet-i kerimesini indirdi ve Allah’ın Rasûlü on­dan sonra onların mallarından alıp sadaka olarak dağıttı.

İbn Zeyd’den bu âyet-i kerimenin, Tebük Gazvesine katılmıyan bir grup münafığın Hz. Peygamber (sa)’e gelerek tevbe ettiklerini söylemeleri ve malla­rından bir kısmını sadaka olarak dağıtmasını istemeleri üzerine indiği rivayet edilmişse de meşhur olan Ebu Lübâbe ve üç (veya altı) arkadaşı hakkında nazil olmuş olmasıdır