44

    RevelationCuzPageSurah
    84 21408Rum(30)

٤٤

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

(44) men kefera fealeyhi küfruh ve men amile salihan fe li enfüsihim yemhedun
Kim küfür ederse küfrü kendi aleyhinedir kim de salih amel işlerse kendileri için hazırlamış olurlar

(44) Those who reject Faith will suffer from that rejection: and those who work righteousness will spread their couch (of repose) for themselves (in heaven):

1. men : kim
2. kefere : inkâr etti
3. fe : öyleyse, artık, böylece
4. aleyhi : onun üzerine
5. kufru-hu : onun küfrü, inkârı
6. ve men : ve kim
7. amile sâlihan : salih amel (nefs tezkiyesi) yaptı
8. fe : öyleyse, artık, böylece
9. li : için
10. enfusi-him : kendi nefsleri
11. yemhedûne : hazırlık yaparlar, hazırlık yapıyorlar