6

٦

يَسَْلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ

(6) yes’elu eyyane yevmulkiyameti
Ne zaman?” diye sorar “kıyamet günü”

(6) He questions: When is the Day of Resurrection?

1. yes’elu : sorar, soruyor
2. eyyâne : ne zaman
3. yevmu : gün
4. el kıyâmeti : kıyâmet

يَسْأَلُdiye soruyorأَيَّانَ ne zamanmışيَوْمُ günü deالْقِيَامَةِkıyamet


SEBEB-İ NÜZUL
Amr (veya Adiyy) ibn (Ebî) Rabîa hakkında nazil olmuştur. Bir gün Hz. Peygamber (sa)’e gelmiş ve: “bana kıyamet gününden bahset; ne zaman olacak, nasıl olacak?” demiş. Hz. Peygamber (sa)’in bunları haber vermesiyle de: “Bun­ları bugün gözlerimle görsem bile ey Muhammed yine de seni tasdik etmem ve iman etmem. Allah, bu kemikleri mi bir araya toplıyacak!?” demiş. Hz. Pey­gamber (sa)’in: “Evet.” demesi üzerine de onunla alay etmiş ve işte bunun üze­rine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeleri indirmiş (Vahidî, age. s. 321; tbnu’l-Cevzî, age. vm,4i6-4i7). Beğavî bu Adiyy ibn Rabîa’nın Zühre oğulları ile antlaşmalı ve el-Ahnes ibn Şerîk (veya Şüreyk)’in damadı olduğunu da kaydeder.

Ayet-i kerimenin, Allah düşmanı Ebu Cehl’in ölümden sonra diriltilmeyi inkârı üzerine nazil olduğu da söylenmiştir