80

    RevelationCuzPageSurah
    38 23456Sad(38)

٨٠

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ

(80) kale fe inneke minel münzarin
Buyurdu muhakkak sen mühlet verilenlerdensin

(80) (Allah) said: Respite then is granted thee

1. kâle : dedi
2. fe : artık, öyleyse
3. inne-ke : gerçekten sen, muhakkak sen
4. min : dan
5. el munzarîne : bekletilenler, tehir edilenler, mühlet verilenler