2

٢

وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

(2) ve la uksimu binnefsillevvameti
Yemin ederim kendini kınayan nefse de

(2) And I do call to witness the self reproaching spirit: (eschew Evil).

1. ve lâ : ve hayır
2. uksimu : kasem ederim, yemin ederim
3. bi : … e
4. en nefsi : nefs
5. el levvâmeti : levmeden, kınayan

وَلَا ve yine hayırأُقْسِمُ yemin ederimبِالنَّفْسِnefse deاللَّوَّامَةِkınayıcı