83

    RevelationCuzPageSurah
    38 23456Sad(38)

٨٣

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ

(83) illa ibadeke minhümül muhlesiyn
Yalnız içlerinde ihlaslı kulların (hariç)

(83) Except Thy Servants amongst them, sincere and purified (by Thy Grace).

1. illâ : hariç
2. ibâde-ke : senin kulların
3. min hum : onlardan
4. el muhlasîne : muhlisler, ihlâs sahipleri