57

    RevelationCuzPageSurah
    52 12227Hud(11)

٥٧

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَااُرْسِلْتُ بِه اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاتَضُرُّونَهُشَيْئًا اِنَّ رَبّى عَلى كُلِّ شَىْءٍ حَفيظٌ

(57) fe in tevellev fe kad eblağtüküm ma ürsiltü bihi ileyküm ve yestahlifü rabbi kavmen ğayraküm ve la tedurrunehu şey’a inne rabbi ala külli şey’in hafiyz

şimdi siz yüz çevirirseniz gerçekten tebliğ ettim ne gönderilmişse size benimle Rabbim sizin yerinize başka bir kavmi getirir de siz ona hiçbir zaman veremezsiniz şüphesiz Rabbim her şeyin koruyucusudur

(57) If ye turn away, I (at least) have conveyed the message with which I was sent to you. My Lord will make another people to succeed you, and you will not harm him in the least. For my Lord hath care and watch over all things.

1. fe in : eğer, buna rağmen, hâlâ
2. tevellev : yüz çevirirsiniz, dönersiniz
3. fe : artık
4. kad : oldu, olmuştu
5. eblagtu-kum : size tebliğ ettim
6. mâ ursiltu : gönderildiğim şey
7. bi-hi : onu, ona, onunla, kendisiyle
8. ileykum : size
9. ve yestahlifu : ve yerine getirir, halife kılar
10. rabbî : benim Rabbim
11. kavmen : bir kavim
12. gayre-kum : sizden başka
13. ve lâ tedurrûne-hu : ve ona zarar veremezsiniz
14. şey’en : bir şey
15. inne rabbî : muhakkak ki benim Rabbim
16. alâ kulli şey’in : herşeyi, herşeye
17. hafîzun : hafizdir, en iyi koruyandır, muhafaza edendir