207

    RevelationCuzPageSurah
    47 19375Shu’ara(26)

٢٠٧

مَا اَغْنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ

(207) ma ağna anhüm ma kanu yümetteun
fayda vermez onlara metalandırıldıkları şeyler

(207) It will profit them not that they enjoyed (this life)!

1. mâ agnâ an-hum : onlara fayda vermez
2. : şey
3. kânû : oldular
4. yumetteûne : metalandırılırlar


SEBEB-İ NÜZUL
İbn Ebî Hatim’in Ebu Cehdam’dan rivayetine göre Hz. Peygamber (sa)’e rüyasında kendisi şaşkın bir halde (ne yapacağını bilemez bir halde) gösterilmiş ve bu rüyasını ashabına anlatmış da O’na sormuşlar ve Efendimiz (sa): “Neden olmasın ki Benden sonra düşmanımın kendi ümmetimden olduğunu gördüm.” buyurmuş ve bunun üzerine “Gördün mü, şayet Biz Azîmüşşân onları yıllarca yararlandırsak; Sonra kendilerine va’dolunan şey başlarına gelse, Eğlendirilmiş olmaları onlara bir fayda sağlamaz.” âyet-i kerimeleri nazil olmuş da Efendimiz (sa)’in gönlü hoş olmuş.