11

    RevelationCuzPageSurah
    8 30591Ala(87)

١١

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقى

(11) ve yetecennebühel’eşka
Şaki olan ondan kaçınacaktır

(11) But it will be avoided by those most unfortunate ones,

1. ve yetecennebu-hâ : ve ondan içtinap eder, kaçınır
2. el eşkâ : şâkî olan, bedbaht olan

وَيَتَجَنَّبُهَاondan kaçınırالْأَشْقَىbedbaht olan kimse