106

    RevelationCuzPageSurah
    52 12232Hud(11)

١٠٦

فَاَمَّا الَّذينَ شَقُوا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فيهَا زَفيرٌ وَشَهيقٌ

(106) fe emmellezine şeku fe fin nari lehüm fiha zefiruv ve şehiyk

artık şakı olanlar ateşin içindedirler onların orada iniltileri ve derinden solumaları (vardır)

(106) Those who are wretched shall be in the fire: there will be for them therein (nothing but) the heaving of sighs and sobs

1. fe emmâ : ama, artık
2. ellezîne şekû : şâkî olanlar, mutsuz olanlar, bed- baht olanlar
3. fe : artık
4. fî en nâri : ateş içinde, ateşte
5. lehum : onlar
6. fî-hâ : orada
7. zefîrun : sesli nefes verme, inilti, hızlı soluk soluğa nefes almak
8. ve şehîkun : ve nefesin içeri çekilip, şiddetli ve kötü bir sesle çıkması