124

    RevelationCuzPageSurah
    92 597Nisa(4)

١٢٤

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولءِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقيرًا

(124) ve mey ya’mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü’minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekiyra

kim salih amel işlerse erkek veya kadınlardan mü’min olduğu halde işte onlar cennete girerler zulme uğramazlar zerre kadar

(124) If any do deeds of righteousness, be they male or female and have Faith, they will enter heaven, and not the least injustice will be done to them.

1. ve men : ve kim
2. ya’mel : yapar, amel eder
3. min es sâlihâti : salih ameller ( nefsi tezkiye edici, ıslâh edici ameller)
4. min zekerin : erkeklerden
5. ev : veya
6. unsâ : kadınlar
7. ve huve : ve o
8. mu’minun : mü’min olarak (amenu olmuş olarak)
9. fe ulâike : o taktirde işte onlar
10. yedhulûne : girerler
11. el cennete : cennete
12. ve : ve
13. lâ yuzlemûne : zulmedilmez, haksızlık yapılmaz
14. nakîren : hurma çekirdeğinin lifi kadar, kıl kadar, zerre kadar

وَمَنْ ayrıca her kimيَعْمَلْ işlerseمِنْ الصَّالِحَاتِ salih amellerdenمِنْ ذَكَرٍ erkekأَوْ veyaأُنثَى kadınوَهُوَ مُؤْمِنٌ mü’min olarakفَأُوْلَئِكَişte onlarيَدْخُلُونَ girerlerالْجَنَّةَ cenneteوَلَا يُظْلَمُونَ ve zulmedilmezlerنَقِيرًا hurma çekirdeğinin çukurcuğu kadar


SEBEB-İ NÜZUL

Mesrûk’tan rivayete göre “Ne sizin kuruntunuzla, ne de kitab ehlinin kuruntularıyladır…” âyet-i kerimesi nazil olunca kitab ehli: “Biz sizlerle eşitiz.” dediler de “Erkek veya kadın her kim mü’min olarak sâlih bir amel işlerse onlar cennete girecekler…” âyet-i kerimesi nazil oldu.

Ebu Salih’ten rivayette o şöyle anlatıyor: Tevrat ehli, İncil ehli, Zebur ehli ve mü’minler bir mecliste birlikte oturuyorlardı. Birbirlerine karşı: “Biz, sizler­den daha üstünüz.” dediler de Allah Tealâ bu “Erkek veya kadın her kim mü’min olarak sâlih bir amel işlerse onlar cennete girecekler ve kendilerine zer­re kadar haksızlık edilmiyecektir.” âyet-i kerimesini indirdi.