111

    RevelationCuzPageSurah
    52 12233Hud(11)

١١١

وَاِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبيرٌ

(111) ve inne külen lemma leyüveffiyennehüm rabbüke a’malehüm innehu bima ya’melune habir

muhakkak her birine Rabbin yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir çünkü o yaptıklarınızdan haberdardır

(111) And, of a surety, to all will your Lord pay back (in full the recompense) of their deeds: for he knoweth well all that they do

1. ve inne : ve muhakkak, şüphesiz
2. kullen : tamamen, bütün, tüm, hepsi
3. lemmâ : olduğu zaman
4. le yuveffiyenne-hum : onlara mutlaka öder
5. rabbuke : senin Rabbin
6. a’mâle-hum : onların amelleri
7. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
8. bi-mâ : dolayısıyla
9. ya’melûne : yapıyorlar
10. habîrun : haberdar olan


AÇIKLAMA

Yemin olsun ki, biz Musa’ya kitabı yani Tevrat’ı verdik. İsrailoğulları da zulmederek ve haddi tecavüz ederek, liderlik ve maddî menfaatlerde çekişerek bu Tevrat’ta ihtilâfa düştüler.

Allah’ın Kitabı insanların aynı metod etrafında toplanmaları için ve söz birliği olsun diye inmesine rağmen bir kısmı bu kitaba iman edip bir kısmı in­kâr ettiler.

Ya Muhammed! Kavminin Kur’an hakkındaki ihtilafına aldırış etme. Sen­den önceki peygamberler de senin için örnek vardır. Onların, yalanlamalarıyla telâşa kapılma.

Rabbinin, azabı belirli bir vakte erteleme suretiyle bir takdiri olmasaydı onlar hakkında diğer kavimlerde olduğu gibi isyankârları helak etmek ve müminleri kurtarmak suretiyle dünyada hüküm verilirdi.

Yalanlayanlar endişe ve kuşkuya düşürücü bir şüphe içindedirler. Daha isabetli görüşe göre “Onlar” ve “hakkında” kelimelerindeki zamir Hz. Musa (a.s.)’nın kavmine racidir. Zira onlar kitapta ihtilafa ve Tevrat’ta şüpheye düşenlerdir. Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: “Onlardan sonra Kitab’a varis kılınanlar da muhakkak ki ondan şüphe ve tereddüt içindedirler.” (Şûra, 42/14).

Kitab’a varis kılananlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Gerçek Tevrat Babillilerin Süleyman heykelini yakması esnasında kaybolmuştur.

Buradaki zamir peygamberin muasırlarından O’nun hakkında ihtilâfa düşen kimselere racidir de denilmiştir.

İbni Atıyye “Bu lafzın hepsine şamil olduğu fikri bana göre daha güzeldir” demiştir.

Bu cümle Rasulullah (s.a.)’ı teselli etmek için zikredilmiştir.

Mümin olsun kâfir olsun, Allah’ın Kitabı’nda ihtilâf edenlerden her birine Allah amellerinin karşılığını ve vaad olundukları hayır ve şerri tam olarak verecektir. Çünkü O bütün bu amellerden haberdardır. O’na bunlardan hiçbir şey gizli kalmaz.

Bu da yine Peygamberimiz (s.a.)’e teselli, kavmine tehdit ve onları azapla korkutmaktır