9

    RevelationCuzPageSurah
    8 30591Ala(87)

٩

فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى

(9) fezekkir in nefe’atizzikra
Sen öğüt ver eğer kur’an öğüdü fayda verirse

(9) Therefore give admonition in case the admonition profits

1. fe : o halde
2. zekkir : zikret, hatırlat, öğüt ver
3. in : eğer
4. nefeati : fayda verdi
5. ez zikrâ : zikir

فَذَكِّرْo halde sen de öğüt verإِنْ نَفَعَتْeğer fayda verirseالذِّكْرَىöğüt