7

    RevelationCuzPageSurah
    8 30591Ala(87)

٧

اِلَّا مَاشَاءَ اللّهُ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَايَخْفى

(7) illa ma şaallahü innehu ya’lemülcehre ve ma yahfa
ancak Allah’ın dilediği şey muhakkak ki o, bilir açığı da gizliyi de

(7) Except as Allah wills: for He knoweth what is manifest and what is hidden.

1. illâ : ancak
2. mâ şâe allâhu : Allah’ın dilediği şey
3. inne-hu : muhakkak ki o
4. ya’lemu : bilir
5. el cehre : cehri olan, açıkta olanı
6. ve mâ : ve şey
7. yahfâ : hafi olan, gizli olan

إِلَّا müstesnaمَا شَاءَ dilediğiاللَّهُ Allah’ınإِنَّهُ şüphesiz Oيَعْلَمُ bilirالْجَهْرَ açığı daوَمَا يَخْفَىgizliyi de