161

    RevelationCuzPageSurah
    92 6102Nisa(4)

١٦١

وَاَخْذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَليمًا

(161) ve ahzihimür riba ve kad nühu anhü ve eklihim emvalen nasi bil ba’til ve a’tedna lil kafirine minhüm azaben elima

faiz almaları kendilerine yasak edilmişken insanların mallarını yemeleri batıl yolda kâfiler için hazırladık açıklı bir azap

(161) That they took usury, though they were forbidden and that they devoured men’s substance wrongfully- We have prepared for those among them who reject Faith a grievous punishment.

1. ve ahzi-him : ve onların almaları
2. er ribâ : riba, faiz
3. ve kad : ve … olmuş
4. nuhû : nehy edildiler, men edildiler
5. an-hu : ondan
6. ve ekli-him : ve onların yemeleri
7. emvâle : mallar
8. en nâsi : insanlar
9. bi el bâtılı : batılla, haksızlıkla
10. ve a’tednâ : ve biz hazırladık
11. li el kâfirîne : kâfirler için, inkâr edenler için
12. min-hum : onlardan
13. azâben : azap
14. elîmen : elim, acıklı

وَأَخْذِهِمْ almalarıالرِّبَاribaوَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ayrıca yasaklandıkları haldeوَأَكْلِهِمْ ve yemeleri sebebiyledirأَمْوَالَ mallarınıالنَّاسِ insanlarınبِالْبَاطِلِ batıl ileوَأَعْتَدْنَا hazırladıkلِلْكَافِرِينَ kâfir olanlaraمِنْهُمْ onlardanعَذَابًا bir azapأَلِيمًا çok acıklı

Advertisements