1


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

حم

(1) ha mim
ha – mim

(1) Ha Mim


SEBEB-İ NÜZUL

Mekke’de ve Gâfir Sûresinden sonra nazil olmuştur.

Utbe ibn Rabîa, Hz. Peygamber (sa)’e: “Bu işten vazgeç seni kızlarımla ev­lendireyim. Biliyorsun ki benim kızlarım Kureyş’in en güzel kızlarındandır.” demiş. el-Velîd ibnu’l-Muğîra da: “Ben de sana razı olacağın kadar mal veririm. Biliyorsun ki ben, Kureyş’in malı en çok olanlarındanım.” demiş ve bunun üze­rine Rasûlullah (sa) onlara: “Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki: Ben sizi, Ad ve Semûd’u çarpan yıldırım gibi bir yıldırımla uyardım…” âyetine kadar olmak üzere bu sûrenin başından on âyet-i kerimeyi okumuş da Efendimiz (sa)’in ya­nından ayrılıp gitmişler. Onlardan birisi: “Zannettim ki Ka’be başıma yıkıla­cak.” demiş