80

    RevelationCuzPageSurah
    52 12229Hud(11)

٨٠

قَالَ لَوْ اَنَّ لى بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اوى اِلى رُكْنٍ شَديدٍ

(80) kale lev enne li biküm kuvveten ev avi ila ruknin şedid

dedi size karşı benim bir kuvvetim yoktur yahut sığınağım şiddetli taraflar ve dayanağım

(80) He said: would that I had power to suppress you or that I could betake myself to some powerful support.

1. kâle : dedi
2. lev enne : keşke olsaydı
3. : benim
4. bikum : size, size karşı
5. kuvveten : bir kuvvet, bir güç
6. ev : veya
7. âvî : sığınırım, iltica ederim
8. ilâ ruknin : bir desteğe, dayanağa, taraftara
9. şedîdin : şiddetli, kuvvetli, güçlü