79

    RevelationCuzPageSurah
    52 12229Hud(11)

٧٩

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُريدُ

(79) kalu le kad alimte ma lena fi benatike min hakk ve inneke le ta’lemü ma nurid

dediler ki kesinlikle bilirsin bizim senin kızlarının üzerinde bir hakkımız olmayacağını muhakkak sen de bilirsin bizim ne istediğimizi

(79) They said: well dost thou know we have no need of thy daughters: indeed thou knowest quite well what we want

1. kâlû : dediler
2. lekad : andolsun
3. alimte : sen bildin, senin bildiğin (gibi)
4. : yok, değil
5. lenâ : bizim için
6. fî benâti-ke : senin kızlarında, kızların hakkında, konusunda
7. min hakkın : bir hak (haktan)
8. ve inne-ke : ve muhakkak sen
9. le ta’lemu : elbette biliyorsun
10. mâ nurîdu : ne istediğimizi (maksadımızı)