26

    RevelationCuzPageSurah
    34 26518Qaf(50)

٢٦

اَلَّذى جَعَلَ مَعَ اللّهِ اِلهًا اخَرَ فَاَلْقِيَاهُ فِى الْعَذَابِ الشَّديدِ

(26) ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid

Allah (ile) beraber başka bir ilah mı edinmişti hemen onu içine atın şiddetli azabın

(26) Who set up another god beside Allah: throw him into a severe Penalty,

1. ellezî : o ki, o
2. ceale : kıldı, yaptı
3. mea allâhi : Allah’la beraber
4. ilâhen : ilâh
5. âhara : başka, diğer
6. fe : öyleyse
7. elkıyâ-hu : onu atın
8. fî el azâbi : azabın içine
9. eş şedîdi : şiddetli

الَّذِي ki oجَعَلَ edinmiştiمَعَ ile beraberاللَّهِ Allahإِلَهًا bir ilahءَاخَرَ başkaفَأَلْقِيَاهُ artık ikiniz onu atınفِي içineالْعَذَابِ azabınالشَّدِيدِen şiddetli olan

SEBEB-İ NÜZUL

Bu âyet-i kerimelerin, “Sizden her kim İslâm’a girecek olursa ben yaşadığım sürece ona hiçbir faydam dokunmıyacak.” diyerek kardeşinin oğullarının   müslüman   olmalarını   engellediği   için   el-Velîd   ibnu’l-Muğîra hakkında nazil olduğu söylenmiştir