27

    RevelationCuzPageSurah
    92 582Nisa(4)

٢٧

وَاللّهُ يُريدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَميلُوا مَيْلًا عَظيمًا

(27) vallahü yüridü ey yetube aleyküm ve yüridüllezine yettebiuneş şehevati en temilu meylen aziyma

Allah istiyor sizin tövbelerinizi kabul etmek şehvetlerine uyanlar ise isterler sizin büyük bir meyille sapmanızı

(27) Allah doth wish to turn to you, but the wish of those who follow their lusts is that ye should turn away (from him), far, far away.

1. ve allâhu : ve Allah
2. yurîdu : diler, ister
3. en yetûbe aleykum : sizin tövbenizi kabul etmek
4. ve yurîdu : ve diler, ister
5. ellezîne : onlar, olanlar
6. yettebiûne : tâbî oluyorlar, uyuyorlar
7. eş şehevâti : şehvetler, şiddetli arzu, nefsin istekleri
8. en temîlû : meyletmeniz, yönelmeniz
9. meylen : meyil, yönelme
10. azîmen : büyük

وَاللَّهُ Allahيُرِيدُ isterأَنْ يَتُوبَ tevbe etmeniziعَلَيْكُمْ sizinوَيُرِيدُ isterlerالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ uyan kimseler deالشَّهَوَاتِ şehvetlerineأَنْ تَمِيلُوا sapmanızıمَيْلًا bir meyilleعَظِيمًا çok büyük


SEBEB-İ NÜZUL

Mecûsiler kız kardeşlerle, kız ve erkek kardeşlerin kızlarıyla evlenmeyi helâl sayarlardı. Allah Tealâ bunların nikâhını haram kılınca “Teyze ve hala’yı nikahlamanız haram iken onların kızlarını nikâhlamayı helâl görüyorsunuz. O halde kız ve erkek kardeşlerin kızlarının nikâhlanmasını da helâl görün.” dediler de bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.

Advertisements