29

٢٩

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِءْسَ الْقَرَارُ

(29) cehennem yaslevneha ve bi’sel karar

(o yer) cehennemdir oraya gireceklerdir ne kötü bir karargahtır!

(29) Into Hell? they will burn therein, an evil place to stay in

1. cehenneme : cehennem
2. yaslevne-hâ : ona (ateşe) yaslanırlar, maruz kalırlar
3. ve bi’se : ve ne kötü
4. el karâru : karar yeri, yerleşme mekânı, karar kılınan yer


SEBEB-İ NÜZUL
Yaslanacakları cehenneme ki, o ne kötü bir karargâhtır.

Atâ ibn Yesâr’dan rivayete göre bu âyet-i kerimeler, Bedr Gazvesi günü ölen Mekke müşriklerinin ileri gelenleri hakkında nazil olmuştur.  Bu kavil Hz. Ali ve İbn Abbâs’tan da rivayet edilmiştir.

Hz. Ömer’den gelen bir rivayet olayı biraz daha hususileştirir. Hz. Ömer demiş ki: Onlar (Kureyş’den) iki günahkâr grup olup Muğîra oğulları ve Ümeyye oğullarıdır. Bunlardan Muğîra oğullarından Bedr günü kurtuldunuz, Ümeyye oğullarına ise bir süreye kadar mühlet verilmiştir.

İbn Abbâs’tan gelen başka bir rivayette de İbn Abbâs, Hz. Ömer’e bu âyeti sorduğunda o: “Onlar Kureyş’ten iki günahkâr gruptur ki birisi benim dayılarım, diğeri de senin amcalarındır. Allah Tealâ onlardan benim dayılarım olanının kökünü Bedr’de kazıdı ve hepsini helak etti. Senin amcaların olan gruba gelince; Allah onlara da bir süreye kadar mühlet vermiştir.” diye cevap vermiş. Yalnız Taberî’deki bu rivayetlerde nüzul kaydı bulunmamaktadır.

AÇIKLAMA
Allah’ın verdiği nimeti nankörlükle karşılayanları ve milletlerini helak olacakları yere, ateşini tadacakları cehenneme götürenleri görmüyor musun? Cehennem, ne kötü bir duraktır.