82

    RevelationCuzPageSurah
    38 23456Sad(38)

٨٢

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ

(82) kale fe bi izzetike le uğviyennehüm ecmeiyn
(şeytan) dedi o halde senin izzetine, mutlak kudretine andolsun ki onları toptan azdıracağım

(82) (Iblis) said: Then, by Thy Power, I will put them all in the wrong,

1. kâle : dedi
2. fe : böylece, bundan sonra
3. bi izzeti-ke : senin izzetine, mutlak kudretine andolsun ki
4. le : mutlaka
5. ugviyenne-hum : onları azdıracağım
6. ecmaîne : hepsi