118

    RevelationCuzPageSurah
    52 12234Hud(11)

١١٨

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفينَ

(118) ve lev şae rabbüke le cealen nase ümmetev vahidetev ve la yezalune muhtelifin

velev Rabbin dileseydi ıslahatçılar iken insanları tek bir ümmet yapardı ihtilaf etmekle devam ediyorlar

(118) If thy Lord has so willed, he could have made mankind one people: but they will not cease to dispute,

1. ve lev : ve eğer, olsa bile
2. şâe : diledi
3. rabbu-ke : senin Rabbin
4. le ceale : elbette kıldı, yaptı
5. en nâse : insanlar
6. ummeten : bir ümmet
7. vâhideten : tek, bir
8. ve lâ yezâlûne : ve devam edecek (bitmeyecek, zail olmayacak)
9. muhtelifîne : çeşitli anlaşmazlıklar, ihtilâflar