8

٨

يَسْمَعُ ايَاتِ اللّهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَليمٍ

(8) yesmeu ayatillahi tütla aleyhi sümme yüsirru müstekbiran keel lem yesma’ha fe beşşirhü bi azabin elim
Onlara Allah’ın ayetleri okunurken dinler(ler) sonra büyüklenmekte ısrar eder(ler) sanki onu işitmemiş gibi onları açıklı bir azap ile müjdele

(8) He hears the Signs of Allah rehearsed to him, yet is obstinate and lofty, as if he had not heard them: then announce to him a Penalty Grievous!

1. yesmeu : işitir
2. âyâti allâhi : Allah’ın âyetleri
3. tutlâ : okunur
4. aleyhi : ona
5. summe : sonra
6. yusırru : israr eder
7. mustekbiren : kibirlenerek
8. ke : gibi
9. en lem yesma’-hâ : onu işitmedi
10. fe : öyleyse, artık
11. beşşir-hu : onu müjdele
12. bi azâbin : azapla
13. elîmin : elîm, acı

يَسْمَعُ işitirآيَاتِ ayetleriاللَّهِ Allah’ınتُتْلَى okunurkenعَلَيْهِ kendisineثُمَّ sonraيُصِرُّ ısrar ederمُسْتَكْبِرًا müstekbirceكَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا sanki işitmemiş gibiفَبَشِّرْهُ artık sen onu müjdeleبِعَذَابٍ bir azablaأَلِيمٍacı


SEBEB-İ NÜZUL
Daha önce Furkan Sûresinde (5. âyetin nüzul sebebinde) de geçtiği üzere Allah’ın Rasûlü (sa) bir mecliste oturur, oradakileri Allah’a çağırır, onlara Kur’ân okur ve Kureyş’i, geçmiş inkarcı ümmetlerin başına gelenlerden sakındırır da kalkıp giderse hemen onun peşinden en-Nadr ibnu’l-Hâris gelir onlara Rustem es-Sindîd’den, İsfendiyar’dan ve Pers krallarından hikâyeler anlatır, sonra da: “Vallahi Muhammed’in söyledikleri benim söylediklerimden daha güzel değil. Onun söyledikleri ancak eskilerin masallarıdır. Nasıl bana okutulmuşsa ona da okutuluyor ve yazdırılıyor.” dedi de Allah Tealâ bunun üzerine “Dediler ki: “Bunlar, onun başkasına yazdırıp ta kendisine sabah akşam okunmakta (veya dikte ettirilmekte) olan evvelkilerin masallarıdır.” (Furkan, 25/5) âyetini indirdi. Bu “Yalana, günaha her dadananın vay haline! Ki kendisine Allah’ın âyetleri okunurken işitir de sonra büyüklük taslayıcı olarak ve kulaklarında bir ağırlık varmış da bunları hiç işitmemiş gibi ısrar eder. İşte onu, çok elem verici bir azâb ile müjdele.” âyetleri ile “Ona âyetlerimiz okunduğu zaman “Bunlar eskilerin masallarıdır.” der.” (Kalem, 68/15) âyeti de onun hakkında nazil olmuştur.

Bu âyet-i kerimelerin Ebu Cehil hakkında nazil olduğu da söylenmiştir