23

    RevelationCuzPageSurah
    102 18351Nur(24)

٢٣

اِنَّ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ

(23) innellezine yermunel muhsanatil ğafilatil mü’minati lüinu fid dünya vel ahirati ve lehüm azabün aziym
gerçekten iffetli mü’min bir kadına haberi olmadan (zina iftirası) atan kimseler (mutlaka) dünya ve ahirette lanete uğratılanlardır onlar için çok büyük azap (vardır)

(23) Those who slander chaste women, indiscreet but believing, are cursed in this life and in the Hereafter: for them is a grievous Penalty,

1. inne ellezîne : muhakkak onlar
2. yermûne : (iftira) atarlar
3. el muhsanâti : muhsin, iffetli, evli kadınlar
4. el gâfilâti : gâfil olanlar
5. el mu’minâti : mü’min kadınlar
6. luınû : lânetlendiler
7. fî ed dunyâ : dünyada
8. ve el âhırati : ve ahiret
9. ve lehum : ve onlar için, vardır
10. azâbun : azap
11. azîmun : azîm, büyük

SEBEB-İ NÜZUL
Taberanî Dahhak b. Müzahim’den naklediyor: Bu ayet özellikle Peygamberimiz’in (s.a.) hanımları hakkında indi: “İffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadınların…”

İbni Ebî Hatim, İbni Abbas’tan naklediyor: Bu ayet özellikle Hz. Aişe (r.a.) hakkında inmiştir.

İbni Cerir Hz. Aişe’den (r.a.) naklediyor: Bana bu iftira yapıldığında ben her şeyden habersizdim. Bu haber daha sonra bana ulaştı. Rasulullah (s.a.) yanımda iken ona vahyedüdi. Sonra doğrularak oturdu. Yüzünü sıvaz­ladı ve:

– Ya Aişe! Müjdeler olsun, dedi. Ben de:

– Allah’a hamdolsun, sana değil, dedim. Peygamberimiz:

– “İffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadınlara zina ithamında bulunanlar…” ayetini okudu.

Taberanî Hakem b. Uteybe’den naklediyor: Halk Hz. Aişe’nin meselesini konuşunca Rasulullah (s.a.) Hz. Aişe’ye haber gönderip şöyle dedi:

– Ya Aişe! İnsanlar ne diyorlar? Hz. Aişe:

– Mazeretim semadan ininceye kadar ben hiçbir şekilde özür dilemeyeceğim, dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Nur suresinden 15. ayet indirdi. Sonra da 26. ayetin sonuna kadar okudu. Bu hadis mürsel olup isnadı sahihtir.