43

٤٣

وَاَقيمُواالصَّلوةَوَاتُواالزَّكوةَوَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعينَ

(43) Ve ekiymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiiyn

ve dosdoğru kılın namazı ve zekatı verin ve ruku edin (eğilin) ruku edenlerle beraber

(43) And be steadfast in prayer practise regular Charity and bow down your heads with those who bow down (in worship).

1. ve ekîmû :
2. es salâte : namaz
3. ve âtû : ve verin
4. ez zekâte : zekât
5. ve erkeû : ve rükû edin
6. mea : beraber
7. er râkiîne : rukû edenler

وَأَقِيمُواbir de dosdoğru kılınالصَّلَاةَnamazıوَآتُواverinالزَّكَاةَzekatıوَارْكَعُواve siz de rüku edinمَعَ الرَّاكِعِينَrüku edenlerle birlikte


AÇIKLAMA

Ey salih bir peygamber olan Yakub’un evlâtları! Hakka uymak hususunda atanız gibi olunuz. Allah’ın sizin atalarınıza ihsan etmiş olduğu Firavn’un aza­bından kurtarmak, bulutlarla gölgelendirmek gibi nimetlerini hatırlayın, O’nun emirlerine uyarak, O’na itaat ederek nimetlerine karşı şükür edin. Siz­den alınan söz üzere Allah’a iman etmek, hiç bir fark gözetmeksizin özellikle son peygamber Muhammed’e olmak üzere bütün peygamberlerine iman etmek şeklindeki sözünü yerine getirin ki, ben de Arz-ı Mukaddes’te size iktidar ver­mek, şanınızı yükseltmek, geçiminizi bollaştırmak, düşmanlarınıza karşı size zafer, ahirette de ebedî mutluluğu vermek şeklindeki dünya ve âhirete dair si­ze vermiş olduğum sözümü yerine getireyim.

Bu sözün kapsamı içerisinde olmak üzere- Kur”ân-ı Kerîm’e de, onun Allah tarafından indirildiğine ve Allah’ın Tevrat’ı, ondan önceki peygamberlere indiri­len kitaplarla birlikte destekleyici, doğrulayıcı ve onlara uygun olarak indirdiği­ne de iman ediniz. Onun önceki kitaplara uygunluğu, Allah’ın tevhidine çağır­ması, ahlaksızlıkların terkedilmesine davet etmesi, ma’rûfun emredilip münker-den sakmdırılması çağrısında bulunması bakımındandır. Ayrıca Tevrat’ta Resulullah (s.a.)’ın nitelikleri de açıklanmaktadır. O halde ey Kitab Ehli, onu inkâr edenlerin ilki olmayınız. Siz insanlar arasında ona iman etmeye en layık olan kimselersiniz. Çünkü Tevrat’ta onun doğruluğunun delili vardır. Muhammed’in peygamberliğinin doğruluğunu gösteren Allah’ın ayetlerini başkanlık, liderlik, mal, miras, gelenekler ve eski alışkanlıklar gibi basit ve dünyevî bedellere değiş­meyiniz. Çünkü bütün bunlar oldukça basit ve değersiz şeylerdir. Kâr sağlaya­mayan, zarar dolu bir ticarettir. Allah’tan başka hiç bir kimseden korkmayınız. Çünkü bütün hayırlar onun elindedir. Tevrat’ta bulunan hakkı, uydurduğunuz ve kendi ellerinizle yazdığınız batıla karıştırmayınız. Allah’ın ayetlerini gizleme­nin zararlarını bildiğiniz halde, peygamberin niteliklerini ve gerçek müjdesini gizlemeyiniz. Çünkü ahirette bilgi sahibi olanın göreceği ceza ile cahilin göreceği ceza bir değildir. Allah’ın üzerinize farz kıldığı namaz ve zekatı yerine getiriniz. Bunları Peygamber Muhammed (s.a.) ile birlikte edâ ediniz.

Yüce Allah’ın burada namazı “rükû” tabiri ile ifade etmesinin sebebi onla­rı namaz diye kıldıkları rükû’suz eski amellerinden uzaklaştırmak içindir