39

٣٩

فَذُوقُوا عَذَابى وَنُذُرِ

(39) fezuku azabi ve nuzur
Tadın bakalım azabımı ve tehditlerimi

(39) So taste ye My Wrath and My Warning.

1. fe : şimdi
2. zûkû : tadın
3. azâbî : azabımı
4. ve nuzuri : ve uyarmamı