49

    RevelationCuzPageSurah
    92 585Nisa(4)

٤٩

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ يُزَكُّونَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكّى مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتيلًا

(49) e lem tera ilellezine yüzekkune enfüsehüm belillahü yüzekki mey yeşaü ve la yüzlemune fetila

görmez misin? nefislerini temiz çıkaranları hayır Allah dilediğini temize çıkarır kıl kadar zulüm yapılamaz

(49) Last thou not turned thy vision to those who claim sanctity for themselves? nay but Allah doth sanctify whom he pleaseth. But never will they fail to receive justice in the least little thing.

1. e lem tere : görmedin mi?
2. ilâ ellezine : onları
3. yuzekkûne : tezkiye ederler, temize çıkarırlar
4. enfuse-hum : kendi nefslerini, kendilerini
5. bel : hayır, öyle değil
6. allâhu : Allah
7. yuzekkî : tezkiye eder
8. men : kişi, kimse
9. yeşâu : diler
10. ve lâ yuzlemûne : ve zulmedilmez, zulüm olunmazlar
11. fetîlen : hurma çekirdeğinin ipliği kadar, zerre kadar

أَلَمْ تَرَ görmedin miإِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَtemize çıkaran kimseleriأَنفُسَهُمْ nefisleriniبَلْ bilakisاللَّهُ Allahيُزَكِّي temize çıkarırمَنْ يَشَاءُ dilediğiniوَلَا يُظْلَمُونَ doğrusu onlar zulmedilmezlerفَتِيلًا hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile