43

    RevelationCuzPageSurah
    84 21408Rum(30)

٤٣

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِىَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ يَوْمَءِذٍ يَصَّدَّعُونَ

(43) fe ekim vecheke lid dinil kayyimi min kabli ey ye’tiye yevmül la meradde lehu minellahi yevmeiziy yessaddeun
Yüzünü çevir doğru olan dine gelmezden önce geri çevrilmesi mümkün olmayan gün Allah tarafından o gün bölünüp ayrılırlar

(43) But set thou thy face to the right Religion, before there come the Day which there is no chance of averting: from Allah On that Day shall men be divided (in two).

1. fe : öyleyse, artık
2. ekim : ikame et, kıyamda tut
3. veche-ke : senin vechin
4. li ed dîni : dîn için
5. el kayyimi : kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek
6. min kabli : önceden
7. en ye’tiye : gelmesi
8. yevmun : gün
9. lâ meredde : reddedilmez, geri çevrilmez, döndürülmez
10. lehu : onun için
11. min allâhi : Allah’tan
12. yevme izin : izin günü
13. yassaddeûne : bölük bölük ayrılırlar