76

    RevelationCuzPageSurah
    69 16301 Kahf(18)

٧٦

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنى قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنّى عُذْرًا

(76) kale in seeltüke an şey’im ba’deha fela tüsahibni kad belağte mil ledünni uzra

dedi eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam benimle yol arkadaşlığı yapma senin tarafından son özre ulaştım

(76) (Moses) said: if ever I ask thee about anything after this, keep me not in thy company: then wouldst thou have received (full) excuse from my side.

1. kâle : dedi
2. in seeltu-ke : eğer sana sorarsam
3. an şey’in : bir şey
4. ba’de-hâ : ondan sonra
5. fe : öyleyse, o zaman, artık
6. lâ tusâhıb-nî, : benimle arkadaşlık etme
7. kad : olmuştu
8. belagte : sen ulaştın
9. min ledun-nî : benim yanımdan, benim tarafımdan
10. uzren : özür, kabul edilebilir sebep