8

RevelationCuzPageSurah
8712Bagarah(2)

٨

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنينَ

(8) Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahiri ve ma hüm bimü’minin
İnsanlardan da kimileri derki Allah’a iman ettik ahiret gününe de, ve onlar inanmamışlardır.

(8) Of the people there are some who say: “We believe in Allah and the Last day but they do not (really) believe.

1. ve min en nâsi : ve insanlardan bir kısmı
2. men : kimse, kişi
3. yekûlu : der, söyler
4. âmennâ : biz îmân ettik
5. billâhi (bi allâhi) : Allah’a
6. ve : ve
7. bi el yevmi el âhıri : sonraki güne, ölümden evvel ruhun Allah’a ulaşacağı güne
8. ve mâ : ve değil
9. hum : onlar
10. bi mu’minîne : mü’minler, mü’min olanlar

وَمِنْ النَّاسِİnsanlardan مَنْöyleleri de vardır ki يَقُولُderler آمَنَّاbiz iman ettik بِاللَّهِAllah’a وَبِالْيَوْمِve gününe الْآخِرِahiret وَمَاhalbuki değillerdir هُمْonlar بِمُؤْمِنِينَMü’min