65

    RevelationCuzPageSurah
    52 12228Hud(11)

٦٥

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فى دَارِكُمْ ثَلثَةَ اَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

(65) fe akaruha fe kale temetetteu fi dariküm selasete eyyam zalike va’dün ğayru mekzub

derken onu dedi yurdunuzda üç gün (daha) hayat sürün işte bu öyle vaat ki yalanlanması mümkün olmayan

(65) But they did ham string her. So he said: enjoy yourself in your homes for three days: (then will be your ruin): (behold) there a promise not to be belied

1. fe akarû-hâ : buna rağmen onu kestiler
2. fe kâle : bunun üzerine dedi
3. temetteû : faydalanın, metalanın (yaşayın)
4. fî dâri-kum : yurdunuzda
5. selâsete : üç
6. eyyâmin : günler
7. zâlike : bu
8. va’dun : bir vaaddir
9. gayru mekzûbin : yalanlanmayan, tekzip edilmesi olmayan