1


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

حم

(1) ha mim
ha – mim

(1) Ha Mim


SEBEB-İ NÜZUL

Mekke’de ve Zümer Sûresinden sonra nazil olmuştur. Ebu Hayyân, Sûre­nin Mekkî oluşunda icmâ olduğunu söyler.

Ancak Hasen’den, beş vakit namazın Medine-i Münevvere’de farz kılındı­ğı gerekçesiyle (Halbuki beş vakit namaz Medine’de değil Mekke’de farz kı­lınmıştır, meşhur ve sahih olan budur) “Şimdi sen sabret, Allah’ın va’di mutlaka haktır ve günahının mağfiret olunmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile teşbih et.” (âyet: 55) âyetinin; İbn Abbâs ve Katâde’den de “Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmadan Allah’ın âyetleri üzerinde tartışanların göğüslerinde şüphesiz ki ulaşamıyacakları bir büyüklenme vardır. Öyleyse sen, Allah’a sığın. Hiç şüphesiz ki O, Semî’dir, Basîr’dir. Elbette ki göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.” (âyet: 56-57) âyetlerinin Medine’de nazil olduğu rivayet edilmiştir