1

    RevelationCuzPageSurah
    8 30591Ala(87)

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلى

(1) sebbihisme rabbikel a’la
İsmini tesbih et A’lâ olan Rabbinin

(1) Glorify the name of thy Guardian Lord Most High,

1. sebbih(ı) : tespih et
2. isme : isim
3. rabbi-ke : senin Rabbin, Rabbin
4. el a’lâ : âlâ, yüce

سَبِّحْ tesbih etاسْمَ isminiرَبِّكَ Rabbininالْأَعْلَى yüce


SEBEB-İ NÜZUL

Sûre Mekke’de nazil olmuştur ve bunda icma vardır. Nüzul sırası itibariyle Tekvîr Sûresinden sonradır. Atâ’nın İbn Abbâs’tan rivayetine göre Mekke-i Mükerreme’de ilk nazil olan “Rabbinin adıyla oku.”dur. Sonra (sırasıyla) Kalem, sonra Müzzemmil, sonra Müddessir, sonra Tebbet, sonra Tekvîr, sonra da bu A’lâ Sûresi nazil olmuştur. İçinde bayram namazı ve fıtır sadakası zikredildiği cihetle İbnu’l-Fers medenî olduğuna dair bir görüş zikretmişse de Celâleddin es-Suyûtî, Buhârî’nin el-Berâ ibn Azib’den rivayetle tahric ettiği bir habere dayanarak bu görüşü kabul etmemiştir. Bu rivayette Berâ şöyle anlatıyor: “Hz. Peygamber (sa)’in ashabından bize ilk gelenler Mus’ab ibn Umeyr ile İbn Ümmi Mektûm’dur. Onlar bize Kur’ân okutmaya başladılar. Sonra Ammâr, Bilâl ve Sa’d geldiler. Onlardan sonra da yirmi kişi içinde Hz. Ömer geldi. Peşlerinden de Hz. Peygamber (sa) geldiler. Medine halkının, O’nun gelişine sevindikleri kadar sevindiklerini görmemiştim. O geldiğinde ben, benzeri sureler içinde A’lâ Sûresini de okumuştum